Modal dan Usaha Koperasi

Modal Koperasi Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari: Simpanan pokok, Simpanan wajib, Dana cadangan, dan Hibah Modal...